Jak postępować w wypadku pożaru w firmie?

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważna, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Z tego też względu bardzo ważne jest znalezienie specjalisty, który opracuje dokument określający postępowanie w razie wybuchu pożaru. Dokument ten jest nazywany operatem ppoż.

Do czego potrzebny jest rzeczoznawca przeciwpożarowy?

rzeczoznawca ds ppożPożar jest ogromnym zagrożeniem, zarówno gdy mówimy o domach prywatnych, jak również firmach. W wypadku tych drugich oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej, ochrona przeciwpożarowa podlega regulacjom prawnym. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi sporządzić dokument określany jako operat przeciwpożarowy, czyli inaczej instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która zwiera najważniejsze informacje ułatwiające strażakom podjęcie akcji ratunkowej. Taki dokument powinien być sporządzony przez specjalistę, takiego jak rzeczoznawca ds ppoż i jest on wymagany, aby uzyskać zgodę dopuszczającą dany obiekt do użytku. Kopia dokumentu znajduje się w miejscowej komendzie straży pożarnej, dzięki czemu służby porządkowe maja dostęp do informacji takich jak lokalizacja wyjść ewakuacyjnych, gaśnic, czy miejsc składowania materiałów łatwopalnych, które mogą grozić wybuchem w kontakcie z ogniem. Znacząco przyspiesza to przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej. Rzeczoznawca przyda się również, gdy dany budynek będzie remontowany – jeżeli remont będzie wpływał na, na przykład lokalizację miejsc ewakuacyjnych, koniecznie będzie sporządzenie nowego operatu.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku budynków użyteczności publicznej. Właściciele takich budynków są zobowiązani do sporządzenia specjalnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonanie takiej instrukcji najlepiej zlecić profesjonalistom.