Progi zwalniające na drogę osiedlową

 

Nasze osiedle nie należało do najlepiej zaplanowanych, a zwłaszcza drogi dojazdowe, które rozmieszczone były tak iż kierowcy często mieli bardzo słabą widoczność. Co gorsza, niektórzy z owych kierowców nie byli zbyt ostrożni, często przekraczając dozwoloną szybkość mimo zakazów i możliwości wystąpienia poważnego wypadku na trudnych odcinkach drogi.

Nowoczesne progi zwalniające

Próg zwalniającyMimo wielu interwencji policji, nigdy nie udało się nam do końca przywołać kierowców do porządku, dlatego w końcu zdecydowaliśmy się ograniczyć możliwość przekraczania prędkości na ciasnych drogach z niewielką widocznością. Najlepszym rozwiązaniem okazała się instalacja progów zwalniających, które były bodaj najskuteczniejsze w wymuszaniu przestrzegania ograniczenia prędkości. Standardowy próg zwalniający był bowiem bardzo prostą konstrukcją z wytrzymałego tworzywa sztucznego, która montowana była bezpośrednio na nawierzchni drogi. Jako twarda przeszkoda terenowa, próg musiał być pokonany z niewielką prędkością, gdyż zbyt szybki przejazd po takowej przeszkodzie mógłby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, a nawet jeśli nie, był na tyle niewygodny iż zmuszał kierowców do zwolnienia. Umieszczenie kilku takich progów w niedużych odległościach oznaczało iż żaden samochód nie mógł poruszać się z prędkością wyższą niż ograniczenie, i w znacznym stopniu pozwalało na wyeliminowanie problemu z nieostrożnymi kierowcami na osiedlu.

Same progi nie były dużą inwestycją, gdyż nie wymagały żadnego specjalistycznego montażu oprócz zamocowania ich do nawierzchni, ani też nie były wykonane z niespotykanych materiałów. Spełniały one swoje zadanie bardzo dobrze, i już po kilku dniach można było zauważyć znaczną poprawę sytuacji na drogach osiedlowych tylko przez samą ich obecność.