Rodzaje rębaków do gałęzi

Obecnie wykorzystanie w jak największym stopniu  dostępnego materiału drzewnego stało się priorytetem. Ma to związek z proekologicznym podejściem człowieka do zasobów oraz z możliwością osiągnięcia korzyści finansowych. Gałęzie drzew i zdrewniałe krzewy są wykorzystywane do produkcji zrębków, które w dalszym procesie stają się materiałem opałowym lub bazą surowcową w przemyśle papierniczym.

Skuteczne rozdrabniacze do gałęzi

rębak do gałęziWspółczesne wstępne przetwórstwo „odpadów drzewnych” opiera się na urządzeniach zwanymi rębakami. Stosowany przez profesjonalistów i użytkowników domowych rębak do gałęzi to urządzenie proste i niezawodne. Konstruowane w oparciu o bardzo mocne materiały. Niezależnie od przeznaczenia są bardzo wydajne w swojej klasie. Wyróżniamy trzy rodzaje rębaków : spalinowe, elektryczne i na wał odbioru mocy, a podział wynika z użytego napędu. Następnego podziału dokonuje się ze względu na budowę mechanizmu rozdrabniającego. W przypadku rębaków tarczowych noże tnące umieszczone są na tarczach, a w przypadku rębaków bębnowych na wirujących bębnach. Ilość noży, tarcz i bębnów jest różna w zależności od modelu. Podstawowe elementy budowy rębaka do gałęzi to lej podawczy, mechanizm tnący, silnik, oraz rura lub kanał wyrzutowy. Rębaki napędzane przez WOM pozbawione są silnika gdyż odbierają napęd z traktora, do którego są podczepiane. Rębaki spalinowe dla zwiększenia ich możliwości coraz częściej umieszczane są na ramach z kołami lub na przyczepkach. Występują też jako samojezdne pojazdy gąsienicowe. Mobilność tych urządzeń to obecnie bardzo pożądana cecha.

Decydując się na zakup rębaka, niezależnie od rodzaju napędu, należy bardzo jasno określić swoje potrzeby. Każde urządzenie ma określoną maksymalną średnicę gałęzi możliwą do zrębkowania. Nie wolno jej przekraczać. Podobnie jest z granicznymi mocami silnika w przypadku rębaków na WOM. Wartości mocy nie mogą być ani za małe ani za duże. Zalecany jest kontakt z producentem.